Muut saaristotoimijat

Täältä löydät muut saaristostoimijat ja heidän yhteystietonsa.

FinFerries

 • Suomen Lauttaliikenne Oy eli Finferries on Suomen valtion kokonaan omistama lautta- ja yhteysalusliikennettä suorittava osakeyhtiö.
 • https://www.finferries.fi/

FÖSS – Finlands öar rf

 • FÖSS ordnar årligen evenemang så att skärgårds- och öbor kan träffas och leder projekt med målsättningen att trygga och utveckla servicen på öarna. Föreningen är grundad 2006. Våra medlemmar är privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. FÖSS är medlem i ESIN, European Small Islands Federation, som aktivt arbetar för att öka samarbetet mellan EU och de nationella ö-föreningarna.
 • http://foss.fi/
 • https://www.facebook.com/Finlandsoar/

John Nurmisen säätiö

Kalatalouden keskusliitto

 • Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen, kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Kalatalouden Keskusliitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kalavarojen kestävän ja vastuullisen käytön ja hoidon puolestapuhuja ja toimija.
 • https://ahven.net/

Natur och miljö

 • Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Vi för våra medlemmars talan och vår drivkraft är kärleken till naturen.
 • https://naturochmiljo.fi/hem/

Nordenskiöld-samfundet

 • Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär. Verksamheten är således inriktad på geografi, geologi, etnografi, arkeologi och andra närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar, med specialfokus på skärgårdsforskning och Finlands svenskbygder.
 • http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Nordiska skärgårdssamarbete

 • Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Östergötlands län, landskapen i Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen samt Åland.
 • Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av Nordiska ministerådet sedan år 1978.
 • http://www.skargardssamarbetet.org/sv

Pidä Saaristo Siistinä ry

 • Pidä Saaristo Siistinä ry on kaikkien veneilijöiden ja vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Yhdistys on toiminut puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta jo vuodesta 1969. PSS ry:n toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti.
 • https://www.pidasaaristosiistina.fi/

Skärgårdshavets biosfärområdet - Saaristomeren biosfäärialue

 • Biosfärområdets uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap på en hållbar grund.
 • http://biosfar.fi/

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry

 • Suomen Majakkaseuran tavoitteena on majakoiden ja niihin liittyvän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojeleminen. Suojelukohteina ovat myös saariston ja sisävesistöjen arvokkaat pookit, kummelit ja loistot. Jaamme tietoa majakoista ja majakkaperinteestä ja tuomme yleiseen tietoisuuteen uhattujen kohteiden tilanteen.
 • https://www.majakkaseura.fi/

Suomen Matkustajalaivayhdistys -Passagerarfartygsföreningen i Finland ry

 • Yli neljänkymmenen vuoden aikana kaikkiaan neljään eri yhdistykseen kuuluneet rannikko- ja sisävesialueilla toimivat henkilöliikennevarustamot ovat keskittäneet voimansa 19.11.2004 perustettuun yhteen valtakunnalliseen edunvalvontayhdistykseen. Yhdistys on kaksikielinen ja siihen kuuluu jäseniä myös Ahvenanmaalta.
 • http://www.kesatieonvesitie.fi/

Suomen Purjehdus ja Veneily ry

 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä.
 • https://spv.fi/

Suomen Satamaliitto

 • Suomen Satamaliitto tuo rahti- ja matkustajasatamien kannan päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa. Satamaliiton jäseninä on 30 meri- ja sisävesisatamaa, jotka kehittävät satamainfrastruktuuriaan ja tarjoavat satamapalveluita. Jäsenkunnassa on niin yleisiä kuin teollisuussatamia.
 • http://www.satamaliitto.fi/fin/

Venealan keskusliitto Finnboat ry

KANSAINVÄLISET TOIMIJAT


Conference of Peripheral Maritime Regions

 • The Conference of Peripheral Maritime Regions brings together 160 Regions in 25 States from the European Union & beyond. Representing 200+ million people, the CPMR campaigns in favour of a more balanced development of the European territory.
 • https://cpmr.org/

European Small Islands Federation ESIN

 • ESIN is the voice of 359,357 islanders on 1,640 small islands, helping them remain alive. To this end, ESIN acts at two levels: 1. Local level: strenghtening islands cultural identity, facilitating the circulation of information between its members, allowing comparison on how diiferent countries cope with issues, sharing knowledge. 2. European level: informing relevant EU institutions, influencing EU policies and rules by increasing their awareness and understanding of small islands.
 • https://europeansmallislands.com/