Kokonaisturvallisuus

Saaristoasiain neuvottelukunta, maaseutupolitiikan neuvosto ja harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä ovat koonneet kokonaisturvallisuuteen liittyvän tietopaketin.

Kokonaisturvallisuus ja siihen liittyvä huoltovarmuus ovat nousseet osaksi jokapäiväistä keskustelua ja uutisointia viime vuosina maailmaa koskettaneiden shokkien myötä, joista viimeisimpänä nähtiin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Erilaiset alueet kohtaavat nämä shokit eri tavalla, ja niillä on myös erilainen kyky ottaa vastaan arkea horjuttavat muutokset. Alueiden olot vaihtelevat suuresti maantieteestä, yhdyskuntarakenteesta ja sijainnista, saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä, väestö- ja elinkeinorakenteesta sekä sosioekonomisista ja kulttuuriin liittyvistä tekijöistä johtuen. Maaseutu- ja saaristoalueet toimivat monelta osin toisin kuin kaupungit, jolloin myös valmistelu, päätökset ja politiikka vaikuttavat erilaisilla alueilla eri tavoin. Maaseudun ja saariston hankalien yhteyksien päässä olevat harvaan asutut alueet tarvitsevat erityishuomiota erityisesti näinä poikkeuksellisina aikoina. 

Elinvoimainen maaseutu ja saaristo ovat perusta monelle elintärkeälle toiminnolle. Asutut ja aktiiviset alueet tukevat Suomen turvallisuutta. Paikallisten asukkaiden rooli oman alueensa tuntijoina poikkeusaikoina on tärkeä, jopa korvaamaton. Me maaseutupolitiikan neuvoston, saaristoasiain neuvottelukunnan sekä harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän jäsenet haluamme, että maaseutu- ja saaristoalueisiin ja siellä asuviin ihmisiin ja siellä toimiviin yrityksiin kiinnitetään erityistä huomiota kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, siihen liittyvässä ja siihen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Oheisen tietopaketin tavoitteena on lisätä tietoisuutta maaseutu- ja saaristoalueiden erityispiirteistä, sekä toimia tukena päätöksenteossa ja valmistelussa, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta sekä alueiden ja koko maan elinvoimaa. 

Elävät maaseutu- ja saaristoalueet ja kokonaisturvallisuus -tietopaketti