Älykäs sopeutuminen

Älykäs sopeutuminen laajentaa näkökulmaa perinteisistä taloudellisen kasvun mittareista tai väestömuutosdiagrammeista muihin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia kuvaaviin tekijöihin.

Älykäs sopeutuminen laajentaa näkökulmaa perinteisistä taloudellisen kasvun mittareista tai väestömuutosdiagrammeista muihin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia kuvaaviin tekijöihin. Kuntien kehittämisstrategioissa tulisikin painottaa kasvuodotusten sijaan hallittua muutokseen sopeutumista - saaristoalueiden menestys voi löytyä erikoistumisesta, vahvasta yrittäjyydestä ja suorista yhteyksistä asukkaiden ja päättäjien välillä.