Skärgård och landsbygd i samverkan (SALT) -verkostohanke

Skärgård och landsbygd i samverkan (SALT) –verkosto pyrkii vahvistamaan yhteistoimintaa saaristossa ja maaseudulla ja kannustaa nuoria jäämään tai palaamaan kotiseudulleen.

Saaristo ja maaseutu yhteistyössä (SALT) –verkosto paneutuu vuosina 2022–2024 maanlaajuisen lapsille ja nuorille tarkoitetun saaristo- ja maaseutuakatemian luomiseen. Esikuvana tulee olemaan Saaristomeren UNESCO-biosfäärialue ja sen yhteydessä tapahtuva pedagoginen toiminta. Hyvänä esimerkkinä nostetaan esiin uutena oppiaineena koulussa opetettava saaristotieto, jonka kautta yläkoululaiset saavat tutustua sekä vanhaan että uuteen saaristoa koskevaan tietoon.

Käytännössä biosfäärialueen pedagoginen toiminta jalostetaan hankkeen puitteissa malliksi, jota voidaan soveltaa kaikissa Suomen saaristo- ja maaseutukunnissa. Sitä hyödyntämällä kunnat voivat rakentaa omia saaristo- ja maaseutuakatemioitaan. Saaristo- ja maaseututietoutta voidaan esimerkiksi sisällyttää koulujen toimintaan, mikä lisää tietoisuutta ympäristön ja ilmaston tilasta ja siitä, miten voimme yhdessä rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

Toiminnan pilottihankkeita toteutetaan kahdella kielellä vähintään neljässä saaristo- ja maaseutukunnassa eri puolilla maata. Aktiivisesti mukana olevat opettajat, opettajien kouluttajat ja kasvatustieteen opiskelijat muodostavat toiminnan ydinryhmän eri alueilla. Hankkeessa tehdään lasten ja nuorten kotipaikkaidentiteettiä koskevaa tutkimusta Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan aluetieteen oppiaineen johdolla.

Verkostohanketta rahoittavat maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) ja saaristoasiain neuvottelukunta (SANK).

Toteuttavat tahot

Verkostohanketta toteuttaa Åbo Akademi / Saaristoinstituutti.

Yhteystiedot