Nyhetsbrev om skärgårdspolitiken 1/2020

Skärgårdspolitiken har nya webbsidor!

Hej

och välkommen att läsa det första nyhetsbrevet om skärgårdspolitiken.

Skärgårdspolitiken stärker skärgårdens livskraft, garanterar skärgårdens utveckling och lyfter fram skärgårdens betydelse i samhället. Målet är att göra skärgården till för människor: en socialt, kulturellt och miljömässigt hållbar plats som ger hela samhället välfärd. Ett gott liv i skärgården innebär också en mångsidig och trygg boende- och verksamhetsmiljö.

För att ge skärgårdspolitiskt viktiga frågor mer synlighet och öka medvetenheten om dem i samhället, har skärgårdspolitiken fått en egen webbplats. Webbplatsen är en del av reformen av kommunikationen kring skärgårdspolitiken som vill ge alla skärgårdsbor och -vänner en inblick i och samla ihop information om skärgårdspolitiken. Kolla alltså in webbplatsen där du hittar bland annat nyheter, bloggar och information om skärgården och skärgårdsaktörer.

Vi vill att webbplatsen presenterar skärgårdslivet med alla dess nyanser och därför vill vi gärna höra från dig! Alla läsare är välkomna med bloggar, bilder, artiklar och annat skärgårdsrelaterat innehåll. Vänligen skicka dem till sank@mmm.fi.

Nyhetsbrevet om skärgårdspolitiken utkommer några gånger om året med det senaste nytt i skärgården.

Om du inte vill ta emot detta nyhetsbrev i fortsättningen, kan du trycka på knappen Annullera prenumerationen på nyhetsbrevet.

Kom också ihåg att följa oss på twitter: @SaaristoSANK.

Trots att det traditionella skärgårdsseminariet inte föreverkligas i år p.g.a. koronapandemin, fortsätter vi med arbetet för skärgårdspolitiken, utbyte av erfarenheter, inlärning av nya saker och nätverkande i nätet.

Ha en avkopplande sommar i skärgården!