Vi måste komma ihåg att värdera det goda livet på landsbygden och i skärgården

De landsbygds- och skärgårdspolitiska nätverken KEHÅ (Hållbarhetsveckan) och SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan) anordnade seminariet "Stark hembygdskänsla och hållbarhetsbränd en källa till livskraftig landsbygd och skärgård" för att samla nyckelaktörer och inspirera till diskussion, ny information och perspektiv på landsbygdens hållbarhetslösningar och vikten av hembygdsidentitet i barns och ungas anknytning till landsbygden och skärgården.