Vad, var och när – Stugbarometern utreder finländarnas stugliv

Bastu, ved och vattenämber

Arbetet med en ny stugbarometer har inletts. Undersökningen genomförs av Naturresursinstitutet på uppdrag av skärgårdsdelegationen.

Finländarna trivs bra i sina fritidsbostäder: vi har över en halv miljon fritidsbostäder som används av cirka 2,4 miljoner personer regelbundet. Stugliv är mest populärt under sommarmånaderna och fritidsinvånarna mångdubblar invånarantalet på många orter på sommaren. På grund av coronapandemin har allt fler spenderat mer tid i fritidsbostäderna, vilket samtidigt lyft fram multilokaliteten.

Skärgårdsdelegationen har sedan 2003 följt fritidsboendet med hjälp av en stugbarometer. Den föregående stugbarometern togs fram 2016. Stugbarometern är en viktig informationskälla när det gäller att utreda användningen av fritidsbostäder, bostädernas utrustningsnivå, användningen av tjänster samt fritidsfolkets förhållande till stugkommunen. Resultaten av stugbarometern ger viktig information till stöd för besluten. Resultaten hjälper att styra åtgärderna på ett bättre sätt för att utveckla fritidsboendet så att de möter fritidsinvånarnas önskemål. Såväl kommuner, forskare som myndigheter som arbetar med frågor som gäller fritidsboende använder sig av resultaten.

Materialet för stugbarometern samlas in genom en elektronisk enkät under april månad. En begäran om att besvara enkäten har skickats till 5 000 fritidsbostadsägare både i Fastlandsfinland och på Åland. Stugbarometern ska bli färdig i juni 2021.