Stark hembygdskänsla och hållbarhetsbränd en källa till livskraftig landsbygd och skärgård?

Välkommen med på ett förmiddagsseminarium både för att inspireras och diskutera hållbarhet och hembygdsidentitet på landsbygd och i skärgården. Vi är speciellt glada att se dig på plats med dina erfarenheter och perspektiv på dagens teman! Tillställningen arrangeras inom ramen för landsbygds- och skärgårdspolitiska nätverken KEHÅ och SALT. Seminariet är tvåspråkigt.

Tisdag 28.3.2023 kl. 10-12 (obs, kaffe från 9.30)

G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Program:

9.30 Kaffeservering

10.00 Inledning, Tiina Saaresranta, SALT och Nora Backlund KEHÅ

10.05 Välkomstord, Antonia Husberg, Landsbygdspolitiska rådet

10.10 Hälsningar från landet och skärgården! Fyra infallsvinklar till tematiken:

Landsbygden lockar för en mer hållbar livsstil, Johanna Niilivuo, Finlands Byar rf.
Johanna Niilivuo är sakkunnig inom landsbygdsinflyttning, och jobbar med att stärka landsbygdens livskraft. Hon är en landsbygds- och byautvecklare som gärna talar om vikten av ett naturnära liv. (presentationen på finska)

Älvbyarna - byar med fokus på omställning och samverkan, Emma Wester, Älvbyarna
Älvbyarna utgörs av sex byar i Korsholm, Österbotten. I Älvbyarna har vi en byaplan med en vision som betonar hållbarhetsinitiativ och sammanhållning och jobbar genom olika projekt på att hitta nya sätt att ta sig an omställning i praktiken och skapa det goda och välgörande livet lokalt för alla ca 700 invånare samt besökare och alla intresserade av hållbarhet i Österbotten. 

Framtidstro och resiliens för barn och unga i glesbygden, Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi
Ann-Catherine Henriksson, PeD, arbetar vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi med fortbildning för lärare och med forskning. Aktuella fokusområden för arbetet är bland annat olika aspekter av hållbarhet och utforskande arbetssätt för barn i unga år.

Livskraft genom ungas delaktighet, Nette Rimpioja, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund (Nuva ry)
Nette Rimpioja är en 20-årig påverkare från Sysmä kommun med 3500 invånare. Hon fungerar som ordförande för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund (Nuva ry) och är även aktiv inom politiken i hemkommunen. Nettes hjärta bultar för ungas delaktighet och påverkansmöjligheter. (presentationen på finska)

10.50 Introduktion till dialogpausmetoden, Jonna Similä, Dialogpausstiftelsen

Dialoger i två grupper

  1. Hur främja landsbygdens hållbarhet?
  2. Hembygdsidentitet som källa för barn och ungas goda liv på landsbygd och i skärgård.

11.55 Slutord

12.00 Seminariet avslutas

I diskussionerna kommer vi att tillämpa Dialogpaus-metoden som möjliggör en konstruktiv och möjligast jämlik diskussion där alla kommer till tals. Vi talar om våra egna erfarenheter. I stället för likasinnade uppfattningar vill vi skapa rum för utbyte av idéer och erfarenheter. Vi behöver inte fatta beslut eller lösa frågor, utan målet är att öka förståelsen för oss själva och andra. I diskussionerna får man använda svenska eller finska.

Anmälningar, senast 15.3.2023 https://forms.office.com/e/mYw1y1kSJp

Inbjudan får även spridas till andra intresserade.

Tilläggsuppgifter: Tiina Saaresranta (SALT) Nora Backlund (KEHÅ)

SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä

SALT är ett landsbygds- och skärgårdspolitiskt temanätverk som samlar kommuner, sakkunniga och beslutsfattare att arbeta för barns och ungas hembygdskänsla i skärgården och på landsbygden. SALT utvecklar pedagogiska verktyg för barn och unga tillsammans med småbarnspedagogiken och grundskolor i samarbetskommuner. Målet är att stärka känslan för den egna hembygden. SALT implementeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi i samarbete med Skärgårdshavets UNESCO Biosfärområde och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi.

KEHÅ Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä

Nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare tillämpar landsbygdspolitik i praktiken. Med nätverksprojektet vill man lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för ett hållbart levnadssätt. Nätverksprojektet fungerar som arbetsredskap för att synliggöra landsbygdens föregångare och dessutom inspirerar nätverket olika branschers aktörer, arbetsgrupper och speciellt unga till handlingar för en mer hållbar framtid. KEHÅ-nätverket förverkligar och koordinerar årligen återkommande evenemangsveckan Hållbarhetsveckan. Nätverksprojektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finlands Byar rf och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi.