Elinkeinot ja palvelut

Saaristoalueiden työllisyys, elinvoimaisuus ja kilpailukyky perustuvat yritys- ja elinkeinotoiminnan avulla taloudellisesti kehittyvään toimintaympäristöön. Ilman sitä edellytykset ovat heikot myös palveluiden ylläpitoon. Saariston negatiivisen väestökehityksen taustalla on saariston perinteisten elinkeinojen, maatalouden, kalatalouden ja -jalostuksen, sekä valtion ja kuntien työpaikkojen väheneminen. Saaristojen elinkeinojen kehittämiseen kohdistetut alueellisen kehittämisen toimenpiteet ovat kuitenkin jossain määrin pystyneet vaikuttamaan saariston myönteiseen kehittymiseen. Saaristossa onkin toteutettu lukuisia, paikallisten toimijoiden aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen pohjautuvia yritysten investointi-, tuotekehitys-, markkinointi-, työllistämis-, infrastruktuuri-, palvelu-, kulttuuri- ja ympäristöhankkeita.

Saaristossa tyypillisiä ovat moni- ja pienyrittäjyys. 

Alkutuotannon harjoittaminen saariston omaleimaisessa ympäristössä tarjoaa mahdollisuuden ainutlaatuisten raaka-aineiden tuottamiselle. Kestävästi harjoitettu maa- ja puutarhatalous, avomaan vihannesten sekä marjojen viljely sopivat hyvin saaristo-olosuhteisiin. Ne voivat tarjota toimeentulon tai hyvän toimeentulolisän myös moniyrittäjälle ja erityisesti silloin, kun alkutuotannon tuotteita pystytään itse jalostamaan markkinoille kysyntää vastaaviksi tuotteiksi.

Uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuva liiketoiminta eli ns. sininen biotalous on myös avannut saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden kehittämiseen uusia mahdollisuuksia. Sen tärkeimpiä liiketoiminnan kehittämisen osa-alueita ovat vesiosaaminen ja -teknologia, vesistöihin perustuva matkailu sekä kalatalouden arvoketju.