Fiskare till yrket

Att få jobba som yrkesfiskare var en ung Bergöbos dröm som blev verklighet 2014. Sedan dess har Kim Sundén varit heltidsfiskare på Bergön i Malax. Sundén var inte fiskarson, utan en nyutexaminerad maskiningenjör. Hur kommer det sig att han blev fiskare?

Ända sedan liten var Kim intresserad av havet och fisket. Han köpte sin första båt redan när har var 13 för att lättare kunna ta sig ut till havs och fiska. Den entusiastiska fiskaren hade då ännu inte fiskaryrket i tankarna, men idén fanns med honom länge och började gro. Under årens lopp stärktes känslan av yrkesvalet och när Sundén hade slutfört studierna på Åland och återvände till Bergön var beslutet klart:

”Jag tänkte att det var dags att prova på att livnära mig helt på fisket, och hittills har det gått helt bra.

Fiskarens vardag och år

”Alla dagar är väldigt olika, men vanligtvis så åker jag ut på sjön 4-5 tiden på morgonen och lägger ut näten och efter att solen har gått upp så börjar jag ta upp näten igen. Det varierar väldigt mycket på vilken tid på dagen jag fått upp alla nät eftersom det beror bland annat på hur många nät jag har ute och hur mycket fisk jag får.

När jag tagit upp näten åker jag hem, i dagsläget så åker jag till grannbyn för att filea fisken, men nu håller jag på att bygga en egen fiskförädlingshall hemma på gården.”

Största delen av fisken fileas och röks och går till försäljning. En återförsäljare köper upp all fisk, men i första hand fångar Kim sik, abborre, lax och gädda. Under de senaste åren har han också kunnat fiska mer gös i hemmavattnen. De enskilda kunderna frågar mest efter abborre, lax och sik.

Även de olika årstiderna och åren syns i fiskarens vardag. Under de senaste vintrarna har det till exempel funnits dåligt med fisk och isarna har varit dåliga, och då har det inte varit någon vidare bra idé att bege sig ut och fiska. På våren brukar man fiska sik tills det blir laxtid, på sommaren fångar man abborre och på höstvintern lite av alla.

”Det varierar väldigt mycket, ett år är det mera abborre och ett annat år så får man mycket sik och lite abborre, så det går nog inte att säga hur mycket eller lite det är.”

Få människors drömyrke

Antalet yrkesfiskare har minskat och genomsnittsåldern är hög. En förklaring är enligt Kim att för många som börjar fiska på heltid har fisket varit en stor hobby redan tidigare. De känner till arbetets utmaningar, likaså problemen med sälar och skarvar och därigenom inkomstförlusterna.

”Man vågar inte satsa på enbart fiske eftersom det känns osäkert med inkomsten och arbetstiderna.

Arbetstiden är väldigt varierande. Vissa dagar jobbar man från 4 på morgonen till 9 på kvällen. Och fast det blåser så att det inte går att fiska så har man alltid något att göra åt redskap och utrustning. Så bara för att det blåser så betyder det inte att man är ledig som yrkesfiskare.”

Men när Kim är ledig, tillbringar han tid med familjen och jagar. Och när man vågat välja fiskaryrket ger det också mycket:

”Det bästa är nog att man själv får välja hur och vad man ska göra varje dag, och på våren när man får lägga ut båten igen känns alltid som en nystart.”

Hur ser framtiden ut?

”Om miljöorganisationer och statliga myndigheter begränsar fiskarnas rättigheter ytterligare genom att öka minimimåtten på fiskar och maskstorlekar på nät samt bestämmer om tidsbegränsningar utan att göra något åt säl- och skarvproblemen blir det omöjligt att livnära sig på fiske”.

Enligt Kim leder detta till sporadiskt deltidsfiske och därigenom också till minskat fiskutbud. För att kunna fortsätta yrkesfisket och få allt fler unga att etablera sig i branschen bör beslutsfattarna utöver forskare och experter lyssna mer på fiskare som fiskar dagligen.

Kim Sundén berättade om företagarens vardag på det skärgårdspolitiska eftermiddagsmötet i Malax den 15 november 2021. Mötet var det första i raden för att förankra skärgårdspolitiken.

Text: Sami Tantarimäki och Aino Tuohiluoma

Foto: Kim Sundén