Vierasvenesatamien matkailututkimus on käynnistynyt

Mihin vierasvenesatamien matkailijat käyttävät rahaa ja kuinka paljon? Mitkä ovat suositumpia palveluita ja mitä kaivattaisiin lisää? Millainen työllisyysvaikutus vierasvenesatamien aikaansaamalla matkailulla on? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia Haaga-Helian ammattikorkeakoulun käynnistämästä matkailututkimuksesta.

Tutkimuksessa luodaan luotettava valtakunnallinen tutkimusmalli, jonka avulla voidaan selvittää satamien aikaansaaman lisämatkailun merkitys työllisyyteen ja aluetalouteen sekä kehittää vierasvenesatamien matkailullista houkuttelevuutta. Tutkimuksessa on mukana kolme pilottialuetta ja –satamaa: Puumala, Hanko ja Paraisten Korpoström. Jokainen mukana oleva satama on ominaisuuksiltaan erilainen, mikä mahdollistaa sen, että tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös muihin vastaaviin vierasvenesatamiin.

Tutkimus on jatkoa vuonna 2021 tehdylle Veneilyn tulo- ja työllisyystutkimukselle, jonka tulosten mukaan veneilyharrastus tuo kuntiin lähes 400 miljoonan euron matkailutulot. Veneilijät työllistivät suoraan lähes 2500 henkilötyövuotta ja välillisesti yhteensä 3800 henkilötyövuotta eri puolella Suomea. Vuoden 2021 tutkimuksen painopiste oli veneilijöissä ja nyt toteutettavassa tutkimuksessa kohteena ovat vierasvenesatamat.

Vierasvenesatamat ja niihin linkittyvä muu elinkeinotoiminta ovat tärkeitä elinvoimatekijöitä saaristoisille ja vesistöisille kunnille vahvasta sesonkiluontoisuudesta huolimatta. Tutkimus auttaa vierassatamien alueella toimivia matkailuyrityksiä, kuntia ja kehitysorganisaatiota kehittymään taloudellisesti esimerkiksi paremman markkinointiyhteistyön kautta.

Tutkimus toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnan toimeksiannosta.

Lisätiedot