Uusi saaristoasiain neuvottelukunta aloittaa syyskuun alussa

Uuden saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenet

Valtioneuvosto on asettanut saaristoasiain neuvottelukunnan eduskunnan toimikauden ajaksi huolehtimaan saaristoalueiden kehittämisestä.

Saaristolain mukaan valtioneuvosto asettaa saaristoasiain neuvottelukunnan saariston kehityksen edistämistä koskevien toimenpiteiden valmistelua ja niiden vaikutusten seurantaa varten. Neuvottelukunnalla onkin keskeinen rooli saaristoalueiden kehittämisessä.

Saaristoasiain neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Puheenjohtajana toimii RKP:n kansanedustaja Sandra Bergqvist. Hän asuu Nauvossa ja tuntee saariston olosuhteet erinomaisesti. ”Neuvottelukunnan puheenjohtajuus antaa minulle hyvän mahdollisuuden tuoda esiin sellaisia kysymyksiä, jotka tiedän olevan tärkeitä saaristossa asuville ihmisille”, Bergqvist toteaa.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimii kotkalainen, eläkkeellä oleva merenkulkuneuvos Raimo Kurki (SDP). Muita neuvottelukunnan jäseniä ovat Sirpa Koskinen, (SDP), Vilhelm Junnila, (Perussuomalaiset), Jussi Wihonen, (Perussuomalaiset), Ilkka Kanerva, (Kokoomus), Sari Multala, (Kokoomus), Ari Torniainen, (Keskusta), Helena Särkijärvi, (Vihreät), Nina Söderlund, (Vasemmistoliitto) ja Jere Riikonen, (Kristillisdemokraatit).

Saaristokunta ja –osakunta asetuksen valmistelu sekä uuden saaristo-ohjelman laatiminen ovat asioita, jotka neuvottelukunta saa ensimmäisenä työpöydälleen. Uuden saaristo-ohjelman myötä määritellään saaristopolitiikan toteutuksen suuntaviivat tulevalle neljälle vuodelle. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristopolitiikan toteutuksessa. 

”Saaristoasiain neuvottelukunnalla on tärkeä rooli vakiinnuttaa saaristopolitiikan asemaa osana aluekehittämisjärjestelmää, sekä muistuttaa ja tiedottaa ministeriöitä ja muita viranomaisia saariston erityistarpeista ja haasteista.”

Sanoo neuvottelukunnan uusi puheenjohtaja Sandra Bergqvist. Tärkeää on nostaa esille myös se, mikä rikkaus monimuotoinen saaristomme on niin siellä asuville kuin siellä kävijöille, hän toteaa.