Skärgårdsprogrammet 2020–2023 har publicerats

Den 21 oktober 2020 publiceras programmet Människornas skärgård: Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023. Programmet anger riktlinjer för utvecklingen av skärgårds- och vattendragsområdena och sätter upp mål för dem med tanke på framtiden. Programmet har fokus på människorna och ett gott liv i skärgårds- och vattendragsområdena. Skärgårdsprogrammet har utarbetats i samarbete med olika aktörer i skärgårds- och vattendragsområdena med medverkan från skärgårdsborna. Det avspeglar sin tid och uppmärksammar aktuella fenomen, såsom multilokalitet, platsoberoende arbete och smart anpassning. Finlands skärgård ser inte lika ut i insjö- och havsområdena, vilket gör den finländska skärgårdspolitiken unik. Havsområdena kännetecknas av öar och insjöområdena av områden som är splittrade av vattendrag. Dessa olika särdrag har beaktats i programmet. Programmets bärande tema är visionen om ett gott liv i skärgården och tanken om att en livskraftig skärgård ger hela samhället välfärd. I programmet presenteras fem spetsteman: • Förbindelser och transporter• Boende, med barn och unga som specialtema• Näringar och tjänster• Skärgårdskultur• Natur och miljöBarn och unga har för första gången lyfts fram som ett särskilt tema i skärgårdsprogrammet. Skärgårdsdelegationen hoppas att också barn och unga beaktas i åtgärderna för att utveckla skärgårds- och vattendragsområdena. – Det här programmet har siktet på framtiden och möjligheterna, och det beaktar i synnerhet barn och unga. Världen förändras och därmed också livet i skärgården, säger skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist. Det här är det sjätte skärgårdspolitiska programmet, och det har utarbetats av skärgårdsdelegationen. Du hittar programmet på adressen https://www.skargardspolitiken... Ytterligare information: Sandra Bergqvist, skärgårdsdelegationens ordförande, tfn 09 432 3137, sandra.bergqvist(a)riksdagen.fi Elina Auri, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, 029 5162 041, elina.auri@mmm.fi