Saaristoasiain neuvottelukunta on asettanut tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027

SANKin vaalitavoitteet tähtäävät saariston säilyttämiseen elämänmakuisena vuoden jokaisena päivänä. Tavoitteet koskevat saaristolain päivittämistä, saariston saavutettavuutta, palveluita ja työllisyyttä, monipaikkaisuutta, saariston ainutlaatuista ympäristöä, luontoa ja kulttuuria sekä kriisinkestävyyttä.

SANKin keskeinen tavoite on vuonna 1981 annetun saaristolain päivittäminen vastaamaan tämän päivän toimintaympäristöä, tavoitteita ja toimia. Päivittämistarpeet koskevat niin lain rakennetta kuin sen sisältöäkin.

SANK muistuttaa, että saariston saavutettavuus tulee turvata niin liikenneyhteyksien kuin tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien osalta. SANK nostaa esiin saaristoliikenteen, erityisesti yhteysalusliikenteen, kaluston uudistamistarpeen.

SANK muistuttaa, että saaristolisä on tärkeä lisä ja tuki saaristoalueiden peruspalvelujen järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palveluiden yhdistämisen ja räätälöimisen lisäksi liikkuvilla palveluilla on mahdollista täydentää normaaleja palvelumuotoja. SANK korostaa myös hyvinvointialueiden palveluiden saavutettavuudesta huolehtimista saaristoalueilla.

Monipuolinen elinkeinorakenne mahdollistaa toimeentulon saaristossa. Matkailutoimialan merkitys saaristossa kasvaa vuosi vuodelta. Toimialalle on ominaista työvoimatarpeen voimakas kausittainen vaihtelu, mikä näkyy myös saaristoalueilla työvoiman saatavuushaasteena. SANK pitää tärkeänä, että toimia työvoiman sisäisen liikkuvuuden ja kausityövoiman saatavuuden parantamiseksi tuetaan.

Monipaikkainen elämäntapa vahvistaa saariston elinvoimaa. Kausiasukkaiden myötä saaristossa ei ole koskaan ollut niin paljon ihmisiä, kuin saaristossa on nyt. SANK näkee, että etätyö ja paikkariippumaton työnteko tulee huomioida paremmin lainsäädännössä. SANK myös esittää monikuntalaisuuskokeilun mallintamista ja testaamista.

Luonto ja kulttuuri tekevät saaristoalueista erityisiä paikkoja, jotka tarjoavat hyvinvointia koko yhteiskuntaan. SANK näkee, että kestävyystarkastelu tulee vakiinnuttaa osaksi kaikkea saariston kehittämistoimintaa.

Muuttuneen maailmanpoliittisen tilanteen myötä myös saariston asema on tullut entistä tärkeämmäksi turvallisuuden näkökulmasta. SANK korostaa saaristoalueiden ympärivuotisen asutuksen turvaamista sekä saariston erityispiirteiden huomioimista huoltovarmuuden osalta.

SANKin vaalitavoitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan saaristopolitiikka.fi:ssä. 

Lisätiedot