Ota kantaa saaristolain uudistamiseen

Saaristolakia uudistetaan parhaillaan. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään saaristokuntaa koskeva 9 §. Kerro meille, mitä saaristokuntaa koskevan säännöksen uudistamisessa pitäisi huomioida.

Lain 9 § on vaikutukseltaan merkittävä. Se toimii pohjana kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien laskennassa, sillä osa laskennallisista kustannuksista määräytyy kunnan saaristoisuuden perusteella. Valtiovarainministeriö maksaa nykyisellään saaristokunnille ja –osakunnille kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia korotettuna saaristo-olosuhteiden vuoksi (saaristolisä). Saaristoisuuden laskennallinen kustannus valtiolle on vuonna 2024 noin 24 miljoonaa euroa, joista noin 14,8 miljoonaa euroa kohdistuu saaristokunnille ja 9,7 miljoonaa euroa saaristo-osakunnille.

Verkkokuulemisen avulla maa- ja metsätalousministeriö kerää kansalaisten ja muiden tahojen näkemyksiä siitä, millä tavalla saaristolain saaristokuntaa koskeva pykälä tulisi uudistaa. Saaristokuntaa koskevan pykälän uudistamisen tavoitteena on luoda läpinäkyvät kriteerit saaristoisen kunnan määrittämiseksi. Saaristoisen kunnan määrittämisessä olisi jatkossa tarkoitus huomioida kaikki saariston asukkaat, niin vakituiset kuin kausiasukkaat, sekä kunnan saaristoisuus. Näistä tekijöistä muodostuva saaristoisuusindeksi määrittäisi saaristoiset kunnat. Saaristoalueiden liikenneolosuhteet otettaisiin huomioon Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman saaristoalueluokituksen kautta, joka toimii pohjana saaristoisen kunnan määrittämisessä.

Osallistu verkkokuulemiseen otakantaa.fi-palvelussa viimeistään 17.6.2024. Kuulemisen vastauksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan lakiesitystä valmistelevalle työryhmälle. Saaristolain 9 §:ään liittyvä ehdotus menee lausunnoille loppusyksystä 2024.

Kerro näkemyksesi otakantaa.fi-palvelussa:

Verkkokuuleminen saaristolain uudistamisesta – saaristokuntaa koskeva pykälä

Lisätietoja