Kyläkauppatuen tukialuetta laajennetaan

Kyläkauppatuki saa jatkoa. Uudella tukikierroksella tukialuetta laajennetaan koskemaan kaikkia maaseutualueita. Tuen on havaittu lisäävän elinvoimaa palveluiden säilymisen ja lisääntymisen kautta.

Kyläkauppatuki tulee jälleen haettavaksi maaseudun kyläkaupoille. Tukea jaetaan yhteensä kaksi miljoonaa euroa ja enintään 20 000 euroa hakijaa kohti. Kyläkauppatuen tarkoituksena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maaseutualueilla ylläpitämällä ja lisäämällä palveluiden monipuolisuutta. Valtioneuvosto hyväksyi Kyläkauppatuki-kokeiluhankkeen jatkamisen istunnossaan 17.6.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen tuen jatkumisesta.

- Kyläkauppatuki on tärkeä tekijä maaseutujen elinvoimaisuuden parantamisessa. Tuki on auttanut kyläkauppoja monipuolistamaan valikoimaansa ja palvelemaan asiakkaita entistä paremmin

- Kyläkaupathan ovat usein oikeita monipalvelukeskuksia. On erittäin positiivista, että tällä hakukierroksella entistä useammat kyläkaupat voivat saada tukea, sanoo ministeri Leppä.

Hakemusten käsittelyä ja tuen maksatuksia hallinnoi Ruokavirasto. Tukea on mahdollista hakea syksyllä 2021. Ruokavirasto ja MMM tiedottavat haun aukeamisesta tarkemmin elokuussa.

Tulevalla tukikaudella tukialuetta laajennetaan koskemaan kaikkia kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisia maaseutualueita. Maaseutualueella tarkoitetaan harvaan asuttua maaseutua, ydinmaaseutua, kaupungin läheistä maaseutua ja maaseudun paikalliskeskukseksi luokiteltua aluetta. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutuluokitukseen (linkki ulkoiselle sivulle)

Harvaan asutun maaseudun kyläkauppoja tuettiin vuosina 2019-2021 Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhankkeen muodossa. Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa arviossa todetaan, että tuki oli koettu erittäin hyödylliseksi, ja valtaosa tuensaajista kertoi käyttäneensä kyläkauppatukea palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Tutustu Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhankkeen tuoreeseen arviointiraporttiin täällä (linkki raporttiin).

Lisätietoja:

Annukka Kimmo, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja, p. 050 4780 226, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Erityisasiantuntija Auli Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 029 5162 442

Erikoistutkija Olli Voutilainen, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, p. 029 5322 402 (Luken arviointiraporttia koskevissa kysymyksissä)