Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta lausunnoilla 5.1.2023 saakka

Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta on lähetetty lausunnoille. Muistion tarkoituksena on toimia pohjana saaristolain päivittämistyössä, johon voidaan aikaisintaan ryhtyä vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella.

Laki saariston kehityksen edistämisestä annettiin vuonna 1981. Suurin osa lain kirjauksista on pysynyt muuttumattomana yli 40 vuotta. Saaristo toimintaympäristönä sekä myös muu lainsäädäntö on muuttunut viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Saaristolakiin kohdistuukin päivittämistarpeita niin lain rakenteeseen kuin sen sisältöönkin liittyen.

Arviomuistiossa esitellään pykäläkohtaisesti, minkälaisia muutostarpeita kyseessä olevaan pykälään kohdistuu vai kohdistuuko niitä lainkaan. Muistiossa tuodaan myös esille asioita, jotka olisi syytä ottaa huomioon, kun kyseistä pykälää mahdollisesti päivitetään. Muistiossa esitetään eri vaihtoehtoja pykälien päivittämiseksi, ei niinkään yhtä ainoaa vaihtoehtoa. Muistiossa puhutaan lain nimen mukaisesti saaristoalueista, mutta sillä tarkoitetaan laajemmin myös vesistöalueita.

Arviomuistio on laadittu maa- ja metsätalousministeriön perustamassa virkamiestyöryhmässä. Työryhmään pyydettiin edustus lain ja sen pykälien kannalta keskeisimmistä vastuuministeriöistä. Osana selvitystyötä on järjestetty alueellisia kuulemistilaisuuksia sekä lähetty sähköinen kysely saaristolaisille vastattavaksi. Lausuntokierroksen avulla laajennetaan sidosryhmien mahdollisuutta vaikuttaa arviomuistion sisältöön.

Arviomuistio saaristolain päivittämisestä löytyy Lausuntopalvelusta. Lausunnot pyydetään Lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta 5.1.2023 mennessä. Arviomuistion sisältöä kehitetään lausuntokierroksen perusteella.

Lisätiedot