Arvio saaristolain päivittämistarpeesta on valmistunut

Maa- ja metsätalousministeriön perustaman virkahenkilötyöryhmän valmistelema arvio saaristolain päivittämistarpeesta on valmistunut. Arviossa tarkastellaan pykäläkohtaisesti saaristolakiin kohdistuvia muutostarpeita ja tuodaan esille eri sidosryhmien sekä saaristolaisten näkemyksiä saaristolain päivittämisestä.

Laki saariston kehityksen edistämisestä (1981/494) on annettu vuonna 1981, eikä sitä ole systemaattisesti päivitetty sen jälkeen. Saaristo toimintaympäristönä sekä myös muu lainsäädäntö on muuttunut viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Saaristolakiin kohdistuukin päivittämistarpeita niin lain rakenteeseen kuin lain sisältöön liittyen. Rakenteelliset muutospaineet liittyvät mm. vuonna 2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin. Toimintaympäristön yksi suurimmista muutoksista on kausiasukkaiden määrän kasvu ja monipaikkaisen asumisen nouseva trendi. Saaristossa ei ole koskaan ollut näin paljon asukkaita, kun huomioidaan myös saariston kausiasukkaat.

Arviossa esitellään pykäläkohtaisesti saaristolakiin kohdistuvia muutostarpeita. Eri sidosryhmien ja saaristolaisten näkemyksiä on kerätty kuulemistilaisuuksissa, sähköisellä kyselyllä sekä lausuntokierroksen avulla. Näkemykset vahvistavat lain päivitystarvetta. Lain mahdollisessa päivittämisessä tulisi ottaa huomioon nykyisten sektorilainsäädäntöjen ja eri rahoitusvälineiden lisäksi muuttunut toimintaympäristö, suuret uhat ja megatrendit, mm. monipaikkaisuus, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja hiilinegatiivisuustavoite, kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus.

Arviossa puhutaan lain nimen mukaisesti saaristoalueista, mutta sillä tarkoitetaan laajemmin myös vesistöalueita. Arvion tarkoituksena on toimia pohjana saaristolain päivittämistyössä, johon voidaan aikaisintaan ryhtyä vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella.

Arvio saaristolain päivittämistarpeesta on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Lisätiedot