Aktiiviset asukkaat tuovat saareen hyvinvointia

Markus Norrback

Maalahden vs. hallintojohtaja Markus Norrback on virkansa puolesta paljon tekemisissä saaristoasioiden parissa. Tämän lisäksi Pohjanmaan kalastajaliiton puheenjohtajuus on kohdentanut hänen katseensa saaristojen hyvinvointiin. Norrback kertoo työskentelevänsä mielellään saaristoasioiden parissa, sillä ne ovat hänelle tärkeitä myös työn ulkopuolella. Norrbackilla on Närpiön saaristossa oma mökki, jossa hän viettää aikaansa noin puolet vuodesta.

Kouluikäisten lasten osuuden kasvu Bergössä ilahduttaa

Maalahti on Pohjanmaan ainut saaristokunta. Maalahteen kuuluvalla Bergön saarella asuu noin kymmenesosa kunnan väestöstä, joten saaristo vaikuttaa merkittävästi kunnan päätöksentekoon ja työhön. Huomioonotettava asia kunnan työssä on muun muassa kouluyhteyksien järjestäminen mantereella sijaitseviin yläkouluun ja lukioon.

Norrback kertoo Bergön asukasluvun olevan tällä hetkellä stabiili. Hänen mukaansa väestö ei vähene, mutta ei myöskään kasva. Hän toivoo, että Bergö säilyisi houkuttelevana, ja asukkaita saataisiin lisää. Norrbackia kuitenkin ilahduttaa, että Bergön kouluikäisten lasten osuus näyttäisi olevan kasvussa. Saarelta löytyykin nykyisin oma ala-aste. Koulu ja sen yhteyteen rakennettu vanhainkoti ovat merkittävästi vaikuttaneet saaren elinvoimaan ja siihen, että asumisen ja elämisen edellytykset toteutuvat saaressa eri ikäluokissa. Saarelta löytyy myös päiväkoti ja kirjasto.

Vapaa-ajan asukkaat ovat Bergölle tärkeitä, ja kesäisin saaren asukasluku nousee huomattavasti. Norrback on iloinen, että ihmiset eri puolilta Suomea ovat löytäneet Bergöhön. Hän kertoo saaressa olevan kesäisin lähes joka viikko pieniä tapahtumia. Muun muassa musiikkijuhlat ja markkinat vetävät ihmisiä puoleensa. Hän kehuu saaren aktiivisia asukkaita ja yhdistyksiä, joita on kiittäminen saaren monipuolisista tapahtumista. Norrbackin mukaan kolmannen sektorin panos Bergön hyvinvointiin on merkittävä.

Kaunis, mutta osin vaikeasti saavutettava saaristo

Osa Maalahden saaristosta kuuluu Unescon maailmanperintöalueeseen. Norrback kertoo Bergön olevan luonnollinen portti Merenkurkun saaristoon. Saaristo onkin tärkeä matkailuvaltti Maalahden kunnalle. Norrback kehuu muun muassa Storskärin vaellusreittejä. Joissain tapauksissa haasteeksi muodostuu saaristokohteisiin pääseminen. Esimerkiksi Strömmingsbådanin ja Rönnskärin majakkasaaret ovat Norrbackan mukaan erittäin kauniita kohteita, mutta niihin pääseminen voi olla hankalaa vaikean merenkulun vuoksi. Sääolosuhteet, kuten kova tuuli voivat vaikeuttaa matkantekoa.

Saariston muuttuneet elinkeinot

Kalastus on ollut Bergössä aiemmin tärkeä elinkeino, joka on houkutellut ja pitänyt ihmisiä saaressa. Pyyntimäärien pienentyessä kalastajien määrä saarella on vähentynyt merkittävästi. Norrbackin mukaan kalanjalostuksen lisääminen voisi olla yksi saaren elinkeinon mahdollisuuksista pyynnin lisäksi.

Yritykset nousevat Norrbackin puheessa keskiöön saaren veto- ja pitovoimasta puhuttaessa. Saaren palvelut ja infra ovat asioita, joihin Norrback toivoisi olevan mahdollista panostaa enemmän. Esimerkiksi ravintolapalveluja voisi saarella olla enemmänkin, jotta ne houkuttelisivat suurempia ryhmiä vierailemaan Bergössä. Norrback peräänkuuluttaa saariston yrittäjyyteen ja työllisyyteen panostamista. Tällä tavoin saariston elinvoimaa voidaan tukea parhaiten. Toiseksi merkittäväksi asiaksi Norrback nostaa liikenneyhteyksien toimivuuden. Hän onkin tyytyväinen kertoessaan, että Bergön ja mantereen välille on suunnitteilla uusi, kantokyvyltään suurempi lossi. Uuden myötä vanha lossi jää varalautaksi, jolloin häiriötilanteisiin voidaan reagoida nopeammin kuin nykyisin. Uusi lossi on merkittävä panostus Bergön yhteyksiin ja siten sen elinvoimaan.

Haastattelun lopuksi Norrback lähettää terveisiä uudelle syksyllä valittavalle saaristoasiain neuvottelukunnalle. ”Keep up the good work”, hän sanoo. Norrbackin mukaan on tärkeää pitää saaristoasiat päätöksenteossa mukana, sillä saaristot ovat Suomen erikoisuus. ”Saaristossa asuminen ja eläminen ei ole ainakaan helpottunut ajan myötä, joten on tärkeää, että saaristolla on puolestapuhujia.”